O RECYKLINGURecykling jest, najprościej rzecz ujmując, powtórnym wykorzystywaniem odpadów w celu wytworzenia nowego produktu. Jest to jedna z najpowszechniejszych form ochrony środowiska, której celem jest zmniejszenie nadmiernego eksploatowania złóż naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów.

Wielokrotne wykorzystywanie tych samych materiałów do produkcji nowych produktów przyczynia się do zmniejszenia liczby odpadów. Powstaje wówczas mniej dzikich wysypisk, a tym samym zwiększa się czystość powietrza i stan środowiska.


Podstawą recyklingu jest właściwa selekcja odpadów, a następnie ich przetworzenie. Recykling sprawia, że odpady stają się z powrotem wartościowe i zamiast trafić na składowisko i truć środowisko,odpady stają się z powrotem wartościowe przekształcają się w przydatne surowce.pojemniki do zbioru odpadów

Nasza firma zajmuje się ELEKTRORECYKLINGIEM.

Co to znaczy i dlaczego jest to tak ważne?sprzęt elektroniczny

Elektrorecykling zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, recyklingiem elektrośmieci.

Elektrośmieci (inaczej ZSEiE, czyli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) to wszystkie popsute, nieużywane, niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie np. zepsute komputery, telefony, zabawki, gadżety elektroniczne, stare pralki, lodówki i drobne urządzenia AGD a także zużyte świetlówki i LEDy.

Należą one do grupy niebezpiecznych odpadów ze względu na zawartość różnorodnych składników toksycznych. Mogą one powodować choroby i zatrucia oraz prowadzić do skażenia gleby i upraw rolnych.

Szacuje się, że tylko w Unii Europejskiej powstaje około 8 mln ton odpadów elektrycznych i elektronicznych w ciągu roku.

Chęć posiadania przez nas najnowszych technologii powoduje, że średnio co 5 lat wymieniamy komputer, a co 2 lata – telefony komórkowe. Elektrorecykling ma za zadanie wyeliminować ryzyko dostania się niebezpiecznych substancji do ziemi.Podsumowując - pamiętajmy, że stosując się do zasad segregacji śmieci przyczyniamy się do poprawy jakości powietrza, gleby i wody. Ograniczamy również liczbę odpadów w swoim otoczeniu, chroniąc zasoby naturalne, z których korzystamy nie tylko my, współcześnie żyjący, ale które będą służyły także kolejnym pokoleniom.surowe wtórne